Bestuur

          Het bestuur van Bewonersoverleg Salderes bestaat uit de volgende personen:

Rob van Vrede 

Voorzitter

  Salderes 82

06 12424076

 

Hetty Otten

Secretaris

  Wilg 2

  374356

 

Jurjen van der Velde

Penningmeester

  Kastanje 12

  329113

 

Bart Willemsen

Bestuurslid

  Salderes 144

  395266

 

Annemie Frieling

Bestuurslid

  Moseik 17 

397653

 

Sandrine van der Velden

Bestuurslid

  Populier 102

  396896

 

Op het gebied van veiligheid worden wij bijgestaan door:

Tonny Vermulst

Wijkagent

  0900-8844 (algemeen nummer)

Contactformulier